черноконево караатли черноконьово

Жител на димитровградския квартал „Черноконево“ пътува с Volkswagen Golf 2 през пустинята. На средата на пустинята колата се разваля и черноконевецът тръгва пеша, без капка вода. Вървял няколко часа и тъкмо когато взел да губи надежда, че ще открие някъде вода, видял срещу себе си огромен оазис с един огромен змей до него. Събрал всички сили и смелост, черноконевецът, запретнал ръкави и започнал да се бие със змея. В разгара на мелето, змеят го попитал:
– К’ъв ти е проблемът на теб, бе? К’во искаш?
– Да пия ба, артик!
– Ми, пий бе! К’во налиташ на бой?!