черноконево караатли черноконьово

Двама съседи, живеещи къща до къща, в димитровградския квартал „Черноконево“ си говорят през оградата:
– А ба, артик. Т’ва, гулям пруглем с тяа пòпуи прàсита, ба. Напрау, вèке – низнам ко дъ прà’а, ба!?…
– Виж сега, комшу. Аз ще те светна как да се справиш!
Отговорил с усмивка другият съсед, прочут зевзек в квартала.
– Вземаш: една шепа пясък, един фенер, малко тел, една найлонова торбичка, едно късо въже и една голяма *гьòстерица!
– За к’ò?
– Гледай сега! Като се покаже поповото прасе отнякъде – святкаш му с фенера в очите, да го заслепиш! След това му хвърляш една шепа пясък в очите! Докато се чуди какво става – ти ще се приближиш бавно до него, ще го хванеш с ръка, ще вържеш краката му с телта и ще го сложиш в торбата! След като си го сложил в торбата, връзваш торбата с въжето, слагаш го на земята и с гьòстерицата – БОЙ, БОЙ, БОЙ… И после хвърляш торбата в Марица.
След кратко мълчание и размисъл, първият казал:
– Мба-а-а… Я, ку гу фана и ку гу зàвързa – ам, я напрау за гу уòтрипа, ба!

___________

*Гьостерица – летва, дъска, сопа, тояга, жилава пръчка, с която можеш по-скоро да набиеш някого, отколкото да свършиш нещо смислено.