черноконево караатли черноконьово

Черноконевец тича в болницата. Влиза в лекарския кабинет и казва разтревожен:
– Аба Докторе, ан’на змия ма у’апа ба, артик!!!
– Къде ви ухапа, господине?
– В парк „Марица“ ба, артик.
– Нямах това предвид, господине. Попитах за какво Ви ухапа?
– Ам, ей тъй ба, артик! За „няма нищо“!