watch

И часовникът отмери заключителна поанта на напразна епопея.
Живял съм, писал съм, видял съм! Спокоен съм! Ще оцелея!