Аве хора, от може би 6 месеца насам, колкото пъти погледна часовника – все показва две еднакви числа …

пр. 22:22 , 2:22. 16:16 или 10:10. Рових се из нета за подобен вид случка, но не намерих почти нищо. Принципно не съм суеверен, ама, баси … За 6 месеца да съм видял най-много 15 пъти различни числа … Взех да се плаша вече баси …