Не някои хора, не повечето хора, а абсолютно всички хора се провалят в един или друг момент от живота си. Ако попитате дори и най преуспелите дали изобщо са някога са се проваляли, ще получите в отговор или тъжна усмивка, или бурен смях. А след това ще ви попитат: „За кой от всичките ми провали искате да знаете?”.

Провалът е факт от живота и никой не може да избяга от него. Така че – щом се случва на всеки – не е от значение дали се проваляме, а как се проваляме. Различието между хората, които успяват в живота, и онези, които не успяват, не е в това колко пъти са лепвали етикета „лузър” на едните или другите. Отличава ги онова, което правят, след като са се провалили в нещо!

Например два от най-прочутите провала в световната история са свързани с имената на Алберт Айнщайн и Томас Едисон. Преди да се прославят с високите си постижения и да бъдат обявени за гении, най-великият математик и най-великият изобретател години наред са претърпявали поредици от разочарования, грешки и поражения. Когато Едисон е работил по изобретяването на електрическата крушка, той пробвал над десет хиляди сплави на различни материали – и всичките са били провал! Веднъж го попитали как изобщо има сили да продължава, а той отговорил, че всеки неуспешен опит го приближава с една крачка към успешната сплав. Айнщайн пък, който има репутацията на най-умния човек в цялата световна история, казва: „Размишлявам месеци, години наред. В 99% от случаите заключенията ми се оказват погрешни. Последното процентче обаче се оказва правилно.”

Провалът е естествен резултат от опита ни да направим нещо. Успехът рядко идва от първия път. Но за съжаление проблемът на страшно много хора е, че не са готови да се провалят достатъчно дълго, за да достигнат до крайната победа. Ако някой е решил да се отказва бързо и да не рискува, защото го е страх, че ще се провали, е много вероятно да си остане „господин никой/ госпожица никоя” и да не свърши нищо смислено в целия си живот.

За по-смелите, ето няколко начина да извлечете полза от своя провал:

  • Когато изпаднете в позицията на „губещ”, слизате от облаците и започвате да си давате ясна сметка за нещата. Провалът ви показва къде сте допуснали грешки и ви разкрива, че не сте непобедими.
  • Провалът ви принуждава да се вгледате в постъпките и в начина си на мислене. Той е една перфектна възможност да опитате да тръгнете в нова посока!
  • Провалът показва на всички, че не винаги могат да имат каквото си поискат. Дори и да правите всичко така, както трябва, пак е възможно да не успеете!
  • Провалът е най-доброто време да поговорите с по-успели от вас хора, защото тогава вече ще знаете точно какво да ги попитате.
  • Ако още не сте започнали да си водите дневник, провалът е невероятен шанс да започнете го правите. Така ще можете след време да се обърнете назад и да проследите пътя, който сте изминали. Освен това някои много важни неща се виждат само от дистанцията на времето и е възможно да ви убягват сега.
  • Провалът ви показва кои са силните страни от характера ви. Възможно е да откриете, че притежавате неподозирани способности, които не се забелязват в нормалния ритъм на живот, но са се проявили, когато сте изпаднали в позицията на „лузър”.
  • Провалът е времето, в което можете най-точно да разберете колко точно вярвате сами на себе си. И доколко другите вярват във вас.
  • Провалът е уникален личен опит. Никой друг не може да ви го отнеме и – следователно – никой не може да научи от него повече от вас! Докато с успеха никога не е така…
  • Никога не забравяйте, че всички велики хора на Земята някога също са били „лузъри”!