Сяда голяма компания в кафето в димитровградският квартал „Черноконево“. Идва сервитьора:
– Ино кафе и…
– Нес ли?
– Неска, ами!!! Да няма утри!?… И Петка пучина!
– Моите искрени съболезнования!
– Не, бе! Пет капучинутъ…