Отново да можех да бъда дете,
да се върна във времето златно,
когато си мислех, че що хвърчи се яде
и се усмихваха мама и татко.

Да можех отново да бъда дете,
да се радвам по детски на дядо и баба.
Да бъда с чисто и младо сърце,
и всичко да бъде хлапашка забава.

Изниза се времето, със него изчезна
всичкото детско що нявга получих.
Искам отново да бъда дете,
че да бъда голям не се и научих.