77043_547189001976499_914923989_n

********* BULGARIAN LANGUAGE *********
********* БЪЛГАРСКИ ЕЗИК *********

Скъпи приятели и колеги,
2013-та година се навършват 15 години, откакто моята светла димитровградска личност стъпи за пръв път на професионална сцена. Имам идеята и желанието да отпразнувам този своеобразен юбилей по някакъв як начин. Планувам да наема залата на общинския драматичен театър „Апостол Карамитев“ в Димитровград и заедно с всички колеги, които се навият, да направим една изкъртваща шоу-програма, за която да се говори с години. След финала й ще се изтеглим и ще продължим веселбата в някой местен клуб. Все още не съм решил кога, как, защо и на кои дати да го направя, затова създадох Faсebook група, към която всеки, който иска да участва в това събитие или просто да уважи моя юбилей, може да се присъедини, за да обсъдим каква ще бъде програмата, как ще протече, платен ли ще е входът, къде ще се спи вечерта и т.н.

Ето Faсebook групата
https://www.facebook.com/groups/577844765575526/

Моята първоначална идея е следната (всъщност краднах я от един пичага във Fасebook, когото не познавам лично, но го чувствам много близък до моите виждания и разбирания – Жоро Френски): на шоуто в театъра вход няма да има, но за сметка на това във фоайето ще бъдат оставени две прозрачни урни. За този юбилей не искам цветя и подаръци – имам всичко, което ми е нужно! Паричките обаче, които можете да отделите за цветя и подаръци, ще пуснете в тези урни. По-късно ще ги преместим и в клуба, където ще продължим с веселбата. В края на вечерта ще ги отворим и ще преброим събраната сума. Ще направим протокол за дарение и ще ги подарим на Народно читалище „Васил Левски 2003“ – Димитровград целево за реновация на помещенията му. Така покрай веселбата ще направим и едно добро дело.
Та още веднъж – който иска да участва в програмата за моя юбилей, има идеи за нея, иска да подпомогне този евент (не става дума за пари 🙂 ) или просто иска да се присъедини за да ме уважи, нека заповяда във Faсebook групата:

https://www.facebook.com/groups/577844765575526/

 ********* ENGLISH LANGUAGE *********
********* АНГЛИЙСКИ ЕЗИК *********

Dear friends and colleagues,
In 2013 it is the 15th year since I first stepped on a professional stage. All in all here is the plan:
Who?: Me and the colleagues who wish to help me make the most memorable and awesome program ever.
What?: The most memorable and awesome program ever.
Where?: “Apostol Karamitev” theater in Dimitrovgrad.
Why?: Because we’re going to have an awesome time and the donations we gather will be used for charity.
Charity Details: There will be no entry fee for the show. Instead two transparent urns shall be left in the hall. I don’t want gifts for this occasion and the money you would otherwise spend on flowers and gifts you can just drop in the urn. Later we will move the urns into the club in which we shall proceed with the merrymaking. At the end of the night we will count the money and proceed to make a donation to the National Сommunity Сenter “Vasil Levski 2003” – Dimitrovgrad with the aim of renovating the building of the lyceum. This way we can combine the fun with a good deed.
Whoever wants to be in the program, has any ideas or just wants to join out of respect can do so in our facebook group:

https://www.facebook.com/groups/577844765575526/

********* RUSSIAN LANGUAGE *********
********* РУСКИ ЕЗИК *********

Дорогие друзья и коллеги! В 2013г. исполняется 15 лет с тех пор,как моя яркая личность из Димитровграда впервые ступила на сцену. У меня есть идея и желание отпраздновать этот своеобразный юбилей каким-либо оригинальным способом. Я планируют нанять зал Городского театра „Апостол Karamitev“ в Димитровграде и со всеми коллегами, которые согласятся, провести отвязное шоу, о котором будут говорить в течение многих лет. После его окончания мы продолжим веселье в местном клубе. Я еще не решил, когда и как можно это сделать, поэтому я создал группу в Fasebook для тех, кто хочет участвовать в этом мероприятии или просто уважит мой юбилей в честь моего дня рождения, может присоединиться и обсудить, какой будет программа, как она пройдет, будет ли платным вход, где можно переночевать и т.д

Моя первоначальная идея заключается в следующем, (на самом деле я ее одолжил у одного коллеги из Fasebook, которого я не знаю лично, но чувствую его близким моим взглядам и убеждениям – Боб-французски), вход в театр будет свободным, но в вестибюле будут установлены 2 прозрачных урны. На этом юбилее я не жду цветом и подарков – у меня есть все, что нужно! Однако деньги, которые вы планируете выделить на цветы и подарки, опустите в эти урны. Позже мы переместим их в клуб, где продолжим веселье. В конце вечера они будут открыты и сумма пересчитана. Протоколом о пожертвовании мы передадим их Народной библиотеке „Васил Левски 2003“ – Димитровград, для целевого использования для обновления его помещений. Итак, повеселившись, мы сделаем доброе дело. Итак, еще раз – кто хочет участвовать в программе моего юбилея, имеет оригинальные идеи и хочет помочь каузе, (не говорим о деньгах) или просто хочет присоединиться, добро пожаловать в Fasebook-группу:

https://www.facebook.com/groups/577844765575526/

[AWD_comments option=“value“ otheroption=“othervalue“]