sss
Питат различни националности да кажат най-характерния израз на езика им.
Испанецът казва:
– За нашия език е „МАНЯНА“. Това значи: „Спокойно, ще станат нещата! Я утре, я вдругиден, я след седмица-две…“
Турчинът казва:
– Нашият най-известен израз е „ЯВАШ-ЯВАШ“. Това е нещо като „МАНЯНА“, Т.е. я станат нещата другата седмица, я другия месец.
Kипърецът казва:
– Нашият най-употребяван израз в такива моменти е „СИГА-СИГА“. Това е нещо като „ЯВАШ-ЯВАШ“ и „МАНЯНА“ и означава, че нещатат ще се случат я след месец, я след два…
Мароканеца казва:
– При нас най-известният израз е „ИНШ АЛЛАХ“ (по волята божия). Това е нещо като „МАНЯНА“, „ЯВАШ-ЯВАШ“ и „СИГА-СИГА“, но я няма тази степен на лекомислена прибързаност.

А кой е най-характерният израз за България, приятели? ?