черноконево караатли черноконьово

Разговор между двама познати, на кръстовищато в центъра на квартал „Черноконево“, гр. Димитровград:

– Майка т’ де е, ба?
– Ам, на работа е, ба.
– Ам, ти кадя утюаш със сàa крава, ба?
– Да га пòя, ба!
– Посля де жа върити, ба?
– Да га дòя, ба!