karaatli

Рецензия: В този своеобразен шедьовър на черноконевската – творческа мисъл, са употребени изразни средства, които по свой странен и очарователен начин,  докосват дори най-дълбоката и неприкосновена част от душата на всеки жаден за словесна еквилибристика читател, с кадифената ръкавица на акуратния израз!

Рима, открита някъде из дневниците на поет от кв. „Черноконево“, гр. Димитровград

Тъмно, тъмно, тъмно! Някъде шурти чушмя!
Скоро жъ са съмне. Eто! И чушмята спря!